Firm

  Firm - фото #1

  Tavria Agro Bio Invest to oficjalna firma dostarczająca oleje roślinne, zboża i rośliny oleiste na rynek europejski.

  Dział handlowy firmy we współpracy z ukraińskimi przetwórcami ma możliwość co miesiąc dostarczać ponad 10 tysięcy ton olejów roślinnych i potraw. Sprzedajemy oleje (CIF) na rynki: Egipt, Turcja, Izrael, Chiny, Indie, Wietnam, USA i Kanada.

  Logistyczne sposoby dostawy produktów zapewnia transport kolejowy, samochodowy, rzeczny i okrętowy, na podstawie długoterminowych umów zawieranych z przewoźnikami.

  Firm - фото #2

  Firma posiada magazyny i cysterny do przechowywania i przeładunku produktów na terenie Polski i Ukrainy.

  Zalety współpracy
  z nami

  • Produkty są zgodne z międzynarodowymi standardami jakości (ISCC, GMP+).
  • Zapewniamy wieloetapową kontrolę jakości od upraw do gotowych produktów, które są dostarczane konsumentom.
  • Elastyczność w podejściu do każdego klienta. Znalezienie optymalnych rozwiązań finansowych interakcji, optymalnej polityki cenowej.
  • Umiejętność zapewnienia logistyki multimodalnej. Dostawa pod klucz do dowolnego regionu Unii Europejskiej.
  Współpracować

  Surowy olej słonecznikowy

  Nazwa i jednostka testowej pozycji Wartość referencyjna Testowana wartość
  Numer koloru, mg jodu, nie więcej niż  25 15
  Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż 4 0,9
  Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż 10 4,79
  Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż 0,4 0,17
  Zawartość zanieczyszczeń beztłuszczowych, % masy, nie więcej niż  nie znaleziono nie znaleziono
  Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż 0,15 0,11
  Woski i substancje woskopodobne  nie znaleziono nie znaleziono
  Mydło (test jakości) nie znaleziono nie znaleziono

  Rafinowany olej słonecznikowy

  Nazwa i jednostka testowej pozycji Wartość referencyjna Testowana wartość
  Numer koloru, mg jodu, nie więcej niż  10 3
  Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż 0,25 0,9-0,14
  Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż 0,1 0,56-0,58
  Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż nie znaleziono nie znaleziono
  Zawartość zanieczyszczeń beztłuszczowych, % masy, nie więcej niż  nie znaleziono nie znaleziono
  Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż 0,1 0,02-0,03
  Woski i substancje woskopodobne  nie znaleziono nie znaleziono
  Mydło (test jakości) nie znaleziono nie znaleziono

  Surowy olej sojowy

  Nazwa i jednostka testowej pozycji Wartość referencyjna
  Zapach i smak zapach i smak typowy dla oleju sojowego, bez obcego zapachu, posmaku, goryczki
  Kolor naturalny, brązowy z zielonkawym odcieniem
  Przezroczystość lekko zamglony, dopuszcza się niewielki osad
  Udział masowy zanieczyszczeń beztłuszczowych,%, nie więcej 0,2
  Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy, nie więcej niż 0,36
  Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż 4,0
  Liczba nadtlenkowa, ½ О mmol/kg, nie więcej niż 5,0
  Zawartość substancji fosforowych w przeliczeniu na stearooleolecytynę, % masy, nie więcej niż 4,0
  Udział masowy substancji zawierających fosfor w przeliczeniu na P2O5,%, nie więcej 0,4
  Numer koloru (liczba jodowa, mg), nie więcej 7,0

  Surowy uwodniony olej sojowy

  Parametr  Wyniki Jednostki
  Zawartość heksanu mniej niż 10 mg/kg
  Fosfor 16 ppm
  Benzo(a)piren  1,8 µg/kg
  Aflatoksyna B1 (metoda wewnętrzna NL/13) mniej niż 0,5 mg/kg
  Procent wilgotności używany do obliczenia wilgotności 12%  0,12 %
  Ester glicydolu mniej niż 0,5 mg/kg

  Potrawa z soi

  Analiza Specyfikacje umowne Aktualne wyniki
  Białko surowe (jak jest) min 45%, baza 46% 46,97%
  Tłuszcz surowy (jak jest) 2.0% max 0,61%
  Wilgoć 11% max 10,80%
  Błonnik 6% max 3,71%
  Wynik soi GTS 40-3-2 (MON- Ø4Ø32-6) > 10 0,01
  Wynik soi A2704 (ACS-GM ØØ5-3) <0,01 0,01
  Wynik soi MON89788 (MON-89788-1) <0,1 0,01
  Wynik soi DP356043 (DP-356 Ø43-5) <0,01 0,01
  Wynik soi A5547 (ACS-GM ØØ6-4) <0,01 0,01

  Mączka Słonecznikowa

  Charakterystyka chemiczna
  Zawartość wilgoci i substancji lotnych, % masy (nie więcej niż): 10,2
  10% popiołu nierozpuszczalnego w HCl przy wilgotności suchej kości (BDH), % wagowo: 0,63
  Całkowity tłuszcz i substancje ekstrakcyjne w BDH, % masy: 0,7
  Pozostałości rozpuszczalników, % masy: 0,05
  Cechy odżywcze
  Białko surowe w BDH, %: 40,03
  Surowa celuloza w BDH, % masy: 20,06

  Wheat, barley, corn, soybeans, peas

  Nasze produkty

  Produkty rolne i produkty przetwórstwa kompleksu rolno-przemysłowego:

  Zboża i nasiona oleisteи

  (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, słonecznik, soja, rzepak)

  Produkty przetwórstwa nasion oleistych

  olej słonecznikowy, olej sojowy, olej rzepakowy, śruta słonecznikowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa

  Na wszystkich etapach dostarczania produktu zapewnia się kontrolę jakości pod kątem zgodności wskaźników jakości z normami międzynarodowymi (wskaźniki użyteczności, wskaźniki organoleptyczne, wskaźniki bezpieczeństwa, wskaźniki możliwości transportu).

  Nasze certyfikaty

  Nasza geografia

  Dostawa do krajów świata:

  Austria, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Grecja, Dania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwecja, Estonia, Bośnia, Mołdawia, Indie, Chiny, Turcja, ZEA, Egipt itd.

  Łączność

  TAVRIYA AGRO BIO INVEST

  Sp zoo
  Numer KRS: 0000932938
  NIP: 5213946577
  REGON: 5204951920000002-729, Warsaw, UL. ROLNA 191/193
  lawyer@tavriya-agrobioinvest.com